30 éves a Victoria - kvízjáték elnevezésű promóció Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

1. A játék szervezője:

„30 éves a Victoria – kvízjáték” elnevezéssel a CORWELL Kft. (Székhely, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., cégjegyzékszám: 13-09-215566, adószám: 10593756-2-13), a továbbiakban „Szervező” nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”.

 

2. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, devizabelföldi, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Játék időtartama alatt

- 2023. november 6. és 2023. december 17. között,

- legalább egy alkalommal hibátlanul tölti ki a 3 kérdésből álló heti kvízjátékot

- a www.victorianyeremenyjatek.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), személyes adatai megadásával az 5.1 pontban leírtak szerint jelentkezik, majd

- és a „Jelentkezés elküldése” gomb megnyomásával elküldi jelentkezését a játékra (a továbbiakban: „Jelentkezés”).

(a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).

 

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, a CORWELL Kft regisztrált viszonteladó partnerenek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói azaz házastársaik, egyeneságbeli rokonaik, örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermekeik, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülőik és testvéreik nem vehetnek részt.

 

3. A Játék időtartama:

A Játék 2023. november 6. 00:00:00 órától – 2023. december 17. 23:59:59 óráig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”).

A Jelentkezések beérkezésének a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Jelentkezések érvénytelennek tekintendők.

Szintén érvénytelenek azok a Jelentkezések, amelyek 2023. november 6. előtti és 2023. december 17. utáni vásárlás adatait tartalmazzák.

A Jelentkezések beérkezési időpontjának a Játék szerverére történő beérkezési időpont minősül.

 

4. A Játék menete:

A Játék időtartama alatt, hat héten át, hetente új, 3 kérdésből álló kvíz jelenik meg a játék weboldalán. Amennyiben a játékos helyesen tölti ki a heti kvízt és mindhárom kérdésre hibátlanul válaszol valamint a kitölti a megadott adatait, elfogadja a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót, abban az esetben részt vesz a heti sorsoláson.

 

Egy játékos egy héten kizárólag egyszer vehet részt a Játékban. Amennyiben nem sikerül mindhárom kérdésre helyes választ adni, a Játékos a kvízt újraindíthatja.

 

 1. kvízjáték időtartama – 2023. november 6 – 12.
 2. kvízjáték időtartama – 2023 november 13-19.
 3. kvízjáték időtartama – 2023. november 20-26.
 4. kvízjáték időtartama – 2023. november 27. – december 3.
 5. kvízjáték időtartama – 2023. december 4-10.
 6. kvízjáték időtartama – 2023. december 11-16.

 

5. Jelentkezés a Játékra:

A Játékosok a Weboldalon jelentkezhetnek a Játékba. A Jelentkezés beküldéséhez a heti kvízjáték mindhárom kérdésére helyesen kell válaszolni.

A Jelentkezés során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:

- teljes saját név,

- saját e-mail-cím (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)

 

A jelentkezéshez a Játékosnak el kell fogadnia a jelen Játék Játékszabályzatát, valamint az annak részét képező Adatkezelési Tájékoztatót. Az elfogadással a Játékos kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatainak a Játék lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez.

A Játékos a jelen Játékszabályzat elfogadását követően a „JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva végezheti el.

A játékos által kitöltött adatok hiányosságáért/ hibájáért (pl. névelírás, címelírás) a Szervező nem vállal felelősséget.

 

Minden Jelentkezésbeküldés eredményéről azonnali képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos.

 

6. Általános információk a részvételt illetően:

Egy kvízjátékot egy Játékos csak többször tölthet ki, de csak egyszer küldhet be.

Egy Játékos részt vehet mind a hat heti kvízjátékban, de az egy-egy heti kvízjátékban csak egyszer küldheti be jelentkezést.

 

Egy Játékos kizárólag egy e-mail-címmel vehet részt a Játékban.

 

A Játékban nem vesznek részt, illetve a Játékból kizárásra kerülnek az alábbi Jelentkezés(ek) (érvénytelenek):

 • Az azonos adatokkal beküldött ismételt Jelentkezés(ek)

A Játékban nem vesznek részt, illetve a Játékból kizárásra kerül az alábbi Játékos:

 • aki azonos néven és több email-címmel jelentkezik a Játékba
 • a Szervező a Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül. A Játékos jelentkezésével elfogadja, hogy a Játék során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

 

A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.

A kizárt Játékos valamennyi Jelentkezése automatikusan kizárásra kerül.

A megadott adatok valódiságát a nyereményjáték végét követő sorsolás után, Szervező ellenőrizheti minden nyertes Jelentkezés esetében.

 

7. Sorsolások

7.1. A sorsolásokon csak az érvényes Jelentkezések vesznek részt.

Sorsolások helyszíne: a Szervező székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

A Sorsolások időpontjai:

 1. kvízjáték – november 14.
 2. kvízjáték – november 21.
 3. kvízjáték – november 28.
 4. kvízjáték – december 5.
 5. kvízjáték – december 12.
 6. kvízjáték – december 19.

 

A sorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal kerül sor. 

 

A Szervező a sorsolások eredményét a Honlapon közzéteszi a sorsolásokat követő 5 napon belül. A nyilvánosságra hozatal során a Nyertesek neve és lakóhelye (kizárólag településnév) jelenik meg, amely közzétételhez valamennyi Játékos a Játékban való részvétellel kifejezett beleegyezését és hozzájárulását adja.

 

7.2. Nyeremények sorsolása:

1. kvízjáték

3 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g) + VICTORIA irodaszer csomag

3 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

2. kvízjáték

3 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g) + VICTORIA irodaszer csomag

3 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

3. kvízjáték

3 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g) + VICTORIA irodaszer csomag

3 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

4. kvízjáték

3 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g) + VICTORIA irodaszer csomag

3 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

5. kvízjáték

3 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g) + VICTORIA irodaszer csomag

3 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

6. kvízjáték

3 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g) + VICTORIA irodaszer csomag

3 db nyertes és 3 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

8. Nyeremények:

Összesen 18 db - TCHIBO Barista Classic őrölt kávé (250 g),

Összesen 18 db - VICTORIA irodaszer csomag

 

A VICTORIA irodaszer csomag tartalma:

1 db     Spirálfüzet, A4, vonalas, 90 lap, perforált, lyukasztott, VICTORIA PAPER, "Momentum"

1 db     Iratrendező, 75 mm, A4, PP/karton, élvédő sínnel, VICTORIA OFFICE, "Basic", sötétkék

1 db     Szövegkiemelő készlet, 1-5 mm, VICTORIA OFFICE, "Color 200", 4 különböző szín

1 db     Szövegkiemelő, 1-5 mm, VICTORIA OFFICE, "ColorMe", zöld

1 db     Szövegkiemelő, 1-5 mm, VICTORIA OFFICE, "ColorMe", sárga

1 db     Szövegkiemelő, 1-5 mm, VICTORIA OFFICE, "ColorMe", narancssárga

1 db     Borítékcsomag, LC6, öntapadó, VICTORIA PAPER

1 db     Tűzőgép, 24/6, 26/6, 20 lap, VICTORIA OFFICE, "Full-Strip", piros

1 db     Tűzőkapocs, 24/6, VICTORIA OFFICE

1 db     Irattartó tasak, A4, PP, patentos, VICTORIA OFFICE, piros

1 db     Irattartó tasak, A5, PP, patentos, VICTORIA OFFICE, zöld

1 db     Irattartó tasak, DL, PP, patentos, VICTORIA OFFICE, kék

1 db     Gumis mappa, 15 mm, PP, A4, VICTORIA OFFICE, kék

1 db     Gumis mappa, 15 mm, PP, A4, VICTORIA OFFICE, zöld

1 db     Öntapadó jegyzettömb, 75x75 mm, 400 lap, VICTORIA OFFICE, neon

1 db     Naptár, tervező, A5, napi, VICTORIA OFFICE (2024 évi)

1 db     Színes ceruza készlet, háromszögletű, COOL BY VICTORIA, 12 különböző szín

1 db     Füzet, tűzött, A5, kockás, 96 lap, COOL BY VICTORIA, "DJ"

1 db     Füzet, tűzött, A4, kockás, 96 lap, COOL BY VICTORIA, "Fluid art"

 

A tartaléknyertesek kisorsolásuk sorrendjében akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy az őket megelőző tartaléknyertes helyébe, hogyha a Szervező megállapítja, hogy:

- a nyertesnek (tartaléknyertesnek) a nyereményről történő mindhárom értesítése sikertelen volt, vagy a nyereményéért a sikeres értesítéstől számított 7 naptári napon belül sem jelentkezik; vagy

- a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy

- a nyertes által beküldött Jelentkezés adatai eltérnek az eredeti adatoktól; vagy

- a nyertes a nem a valóságnak megfelelő, hatósági igazolványokkal igazolható személynevét, lakcímét adta meg és erre tekintettel a nyertest kizárja a Játékból.

 

9. Nyertes értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele:

Szervező a Nyerteseket a sorsolások napját követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a megadott e-mailen két alkalommal. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertesek értesítését annak sikertelensége esetén további alkalmakkor is megkísérelje.

 

A sikeres értesítést követően a Nyertesnek 7 naptári napon belül el kell küldenie az alábbi adatait emailben:

- teljes név (vezeték- és keresztnév)

- e-mail-cím

- telefonszám

- irányítószám

- város

- utca

- házszám.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyertesség esetén személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi – jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése hozzájáruláson és szerződés teljesítésén alapuló adatkezelésnek minősül.

Amennyiben a nyertes a Szervező értesítésére a második email kiküldését követő 7 naptári napon belül sem adja meg a kért adatokat, úgy a nyertesség ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertest és a tartaléknyertes értesítésének sikertelensége esetén a további tartaléknyerteseket Szervező a fentiek szerint eredménytelenül eltelt határidő leteltét követően értesíti a fenti eljárás szerint.

Amennyiben a nyertes a Szervező értesítésére a második email kiküldését követő 7 naptári napon belül sem adja meg kért személyes adatait, úgy a nyertesség ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére, és a tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

Amennyiben a nyertes beküldött adatai alapján nem jogosult a Játékban való részvételre, a Játékból kizárásra kerül és az első tartaléknyertes kerül értesítésre a fentiek szerint.

 

A nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetéssel futár általi kézbesítés útján a lakcímükön vehetik át.

 

Amennyiben bármely okból valamely tartaléknyertes minősül nyertesnek, rá értelemszerűen a nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, az meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó is, aki képviseleti és átvételi jogát a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja és aláírásával lássa el, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, valamint lakcíme.

 

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, annak érdekében, hogy nyeremények átadására legkésőbb 2024. január 31-ig sor kerüljön. Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő, a határidőt követően a Játékos a nyeremény kiadását nem követelheti.

 

A beküldött Bizonylatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás, hiányos Jelentkezéseket, illetve a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő (például több e-mail-címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat kizárja a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja.  A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A Jelentkezés hiányosságáért/ hibájáért (pl. kódelírás, elírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés stb.) a Szervező nem vállal felelősséget.

 

10. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését Szervező vállalja azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertes Játékosokat terheli.

A nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli.

A nyeremények másra nem átruházhatóak és készpénzre nem válthatóak.

 

11. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A Játékszabályzat megtalálható a www.victorianyeremenyjatek.hu oldalon.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet a Játék ideje alatt: jatek@victoriaoffice.eu

Ha e-mailen keresztül fordul a Szervezőhöz kérdésének leírása mellett a kapcsolattartó nevének és telefonszámának megadása is szükséges. A Szervező a kérdés kézhezvétele után 3 munkanapon belül kapcsolatba lépnek a kérdezővel, és megtesz minden tőle telhetőt a kérdés kézhezvételétől számított legkésőbb 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

 

12. Vegyes rendelkezések

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért Szervező nem vállal felelősséget.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail-címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail-cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által jelentkezett, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail-címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező nem vállal felelősséget.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen a Jelentkezés késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyeremények megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal jelentkezik a Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók és telefonszám jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban, valamint a Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt semminemű felelősség nem terheli.

A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon értesülhetnek.

 

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

- hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

- kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

- nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

- bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.victorianyeremenyjatek.hu  domainről, illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok jelentkezésébe a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Szervező, kizárja a felelősségét a Weboldal által igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Ha a Játékos adatletöltés, vagy Jelentkezésbeküldés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

13. Vis maior

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járványügyi veszélyhelyzet, vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

 

14. Jogvita

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

 

15. A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a www.victorianyeremenyjatek.hu címen elérhető el.

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Bevezetés

A CORWELL Kft. (Székhely, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., cégjegyzékszám: 13-09-215566, adószám: 10593756-2-13, e-mail-cím: info@corwell.hu, honlap: https://www.corwell.hu/) mint Adatkezelő – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírásainak – ezúton kívánja a Játékban részt venni kívánó személyeket tájékoztatni a „30 éves a Victoria – kvízjáték”   elnevezésű promóciós Játékkal összefüggő adatkezelési feltételeiről.

 

1. Az adatkezelő adatai

cégnév: CORWELL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely, levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

cégjegyzékszám: 13-09-215566

adószám: 10593756-2-13

képviseli: Fehér László ügyvezető

e-mail: adatkezeles@corwell.hu

tel.: +36 1 889-9000

 

2. Az adatkezelés célja

A Játék lebonyolítása (beküldött Jelentkezések ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése).

 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatszolgáltatás önkéntes, és előfeltétele a sikeres jelentkezésnek és a nyeremény átadásának.

 

A Játékos részéről a jelen Játékszabály ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Jelentkezés során az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok a Jelentkezés beküldése során hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályát továbbá a jelen pontban foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa megadott személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

A Játékos a Jelentkezés beküldésével egyidejűleg tudomásul veszi az alábbiakat:

3.1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Jelentkezés(ek) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

3.2. A  megadott személyes adataikat a Szervező, mint Adatkezelő a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Jelentkezés ellenőrzése, sorsolás, nyeremények átadása, adókérdések rendezése), érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja hozzájárulásuk visszavonásáig, de legfeljebb fődíjsorsolást követő 5. napig, a tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, a nyertes esetében jogszabály alapján 8 évig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. Ez utóbbi esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja

3.3. Nyertes külön hozzájáruló nyilatkozata alapján a Nyertesről a Fődíj átadása során kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhat a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett, azokat nyilvánossághoz közvetítheti, sokszorosíthatja.

 

4. Az érintettek köre:

Az érintettek körébe a „30 éves a Victoria – kvízjáték” című nyereményjátékban részt vevő személyek tartoznak.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása, a számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése, közterhek Szervező általi megfizetése, a nyeremény átadása, a kapcsolattartás érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli:

 

A Jelentkezés során kezelt adatok:

- teljes név (vezetéknév, keresztnév)

- e-mail-cím, 

 

Nyertesség esetén, valamint a nyeremény kézbesítése során kezelt adatok:

- a nyertes Játékos neve,

- lakcím,

- telefonszám,

- emailcím,

- az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok

 

6. Az adatkezelés időtartama

A Játékban történő részvétel során a résztvevő által megadott személyes adatokat a Szervező a fődíjsorsolást követő 5. napig, a tartaléknyertesek esetén a nyeremény átadásának napjáig, a nyertes esetében jogszabály alapján 8 évig a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.

 

7. Adatok továbbítása:

Az Adatközlés címzettjei:

7.1. Az Adatfeldolgozók:

 • A Google Ireland Limited a Játék lebonyolításához kapcsolódó e-mail üzenetek kezelése kapcsán: Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik, (Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V), Cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Adatkezelési információ: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

7.2. Önálló adatkezelők:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a heti nyeremények eljuttatásának feladatát végzi. (posta címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., e-mail: adatvedelem@gls-hungary.com)

 

7.2. Adatok tárolásának helye:

 

8. Az adatkezelés biztonsága:

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

9. Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog
 2. b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga
 3. c) Helyesbítéshez való jog
 4. d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
 5. e) Tiltakozáshoz való jog
 6. f) Adatkezelés korlátozásához való jog
 7. g) Adathordozhatósághoz való jog
 8. h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja
 9. i) panasz benyújtásának joga.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az Adatkezelő e-mail címre vagy az Adatkezelő 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37. szám alatti postacímére küldheti meg írásban.

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken.

Ezen kívül Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken vagy az Érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszéken, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt:

A NAIH elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Honlap: www.naih.hu

 

10. Automatizált döntéshozatalra és/vagy profilalkotásra a megadott adatok alapján nem kerül sor.

 

11. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Fődíj átadása előtt kérelmezi.

 

 

Dunakeszi, 2023. november 3.

 

Corwell Kft.

Szervező