5 dôvodov, prečo archivovať

S archívnymi boxami a kontajnermi Victoria pre upratanú kanceláriu!

Archivujte dokumenty, aby ste uchovali informácie, ktoré už nepoužívate každý deň. Ochrana dôverných firemných údajov a uchovávanie dokumentov je nielen v obchodnom záujme spoločnosti, ale aj jej zákonnou povinnosťou. Neusporiadanie papierových dokumentov vystavuje spoločnosť reálnemu riziku, pretože údaje môžu byť odcudzené, zničené náhodným konaním alebo prírodnými katastrofami.

Existuje mnoho argumentov v prospech pravidelnej archivácie:

zabraňuje strate údajov
zabezpečuje, že k dokumentom majú prístup len kompetentní ľudia
dokumenty sú uchovávané ľahko dostupným a prehľadným spôsobom
šetrí cenné miesto v kancelárii a na serveri
pomôže vašej firme splniť zákonné požiadavky, ako je napríklad audit5 dôvodov, prečo archivovať

Obchodný partner

POINTA FECKO, s.r.o.

Obchodný partner

Papiernictvo, tlačivá- POINTA FECKO s.r.o

Obchodný partner

VOLF SK, s.r.o.

Obchodný partner

POINTA FECKO, s.r.o.

Obchodný partner

Papiernictvo, tlačivá- POINTA FECKO s.r.o

Obchodný partner

VOLF SK, s.r.o.